Stichting Tuinpark Laakzijde2023-07-03T09:27:57+02:00

Stichting Tuinpark Laakzijde

Op Tuinpark Laakzijde zijn moestuinen, een zelfoogst- en pluktuin, een voedselbos, een Natuurschuur, een Theehuis en een leerwerkbedrijf te vinden. Er zijn ontmoetingsruimten voor een vergadering of workshop.

Stichting Tuinpark Laakzijde wil een groene, duurzame en inclusieve samenleving creëren middels actief betrokken burgerschap op het lokale eetbaar tuinpark Laakzijde. Het is een manier om mensen bewust te laten worden van zelfredzaamheid op lokaal niveau, om de impact op het milieu te verkleinen en de sociale verbindingen te verstevigen.

De Natuurschuur is een essentieel element in het tuinpark vanwege de verbindende en faciliterende rol die het gaat spelen in voedselbewustzijn, educatie, ontmoeting en de biodiversiteit op het tuinpark.

In de Natuurschuur gaan activiteiten georganiseerd worden zoals (natuur)excursies, educatie over eetbare natuur, verwerking van streekproducten, natuurbeleving en kleinschalige natuurevents voor uiteenlopende doelgroepen. Het biedt de wijk een plek waarbij vanuit actief, betrokken en duurzaam burgerschap wordt bijgedragen aan een gezonde en inclusieve gemeenschap.

De stichting doet dit op vrijwillige basis en stelt haar terrein en Natuurschuur open ten behoeve van bovenstaande doelstelling.

Nieuws

Burendag in het voedselbos

26 februari 2024|

Ook in 2024 hebben we weer tal van activiteiten op de rol staan. In onze agenda kun je deze bekijken. Wil je ook wat organiseren rondom de thema’s natuur, voeding of […]

Ga naar de bovenkant