Stichting Tuinpark Laakzijde

Op Tuinpark Laakzijde zijn moestuinen, een zelfoogst- en pluktuin, een voedselbos, een Natuurschuur, een Theehuis en een leerwerkbedrijf te vinden. Er zijn ontmoetingsruimten voor een vergadering of workshop.

Stichting Tuinpark Laakzijde wil een groene, duurzame en inclusieve samenleving creëren middels actief betrokken burgerschap op het lokale eetbaar tuinpark Laakzijde. Het is een manier om mensen bewust te laten worden van zelfredzaamheid op lokaal niveau, om de impact op het milieu te verkleinen en de sociale verbindingen te verstevigen.

De Natuurschuur is een essentieel element in het tuinpark vanwege de verbindende en faciliterende rol die het gaat spelen in voedselbewustzijn, educatie, ontmoeting en de biodiversiteit op het tuinpark.

In de Natuurschuur gaan activiteiten georganiseerd worden zoals (natuur)excursies, educatie over eetbare natuur, verwerking van streekproducten, natuurbeleving en kleinschalige natuurevents voor uiteenlopende doelgroepen. Het biedt de wijk een plek waarbij vanuit actief, betrokken en duurzaam burgerschap wordt bijgedragen aan een gezonde en inclusieve gemeenschap.

De stichting doet dit op vrijwillige basis en stelt haar terrein en Natuurschuur open ten behoeve van bovenstaande doelstelling.

Belangrijke documenten

Nieuws

  • Nestkasten vleermuizen
  • Nestkasten Gierzwaluw
Vleermuis- en gierzwaluwkasten opgehangen

14 december 2022|

Vandaag heeft Erik Verhallen de vleermuiskasten en de gierzwaluwkasten op de Natuurschuur gehangen. Omdat de steigers er nog stonden ging dat vrij gemakkelijk. En natuurlijk ook genoten van het mooie uitzicht!

 

 

 

Schenking LATEI fonds en Stichting Woonvast

30 september 2022|

De ontwikkeling van de Natuurschuur in Tuinpark Laakzijde in Vathorst krijgt een flinke financiële impuls. Het LATEI Fonds en Stichting Woonvast schenken samen 50.000 euro aan het maatschappelijke project dat moet uitgroeien tot een plek van ontmoeting, samenwerking en educatie. […]

Opening Waterrijk

8 september 2022|

Op 8 september was de opening van Waterrijk naast Tuinpark Laakzijde. Tijdens deze opening hebben we ook wat verteld over het gedeelte eetbare natuur en daarmee bedoelen we natuurlijk ons mooie tuinpark met al de initiatieven die er plaatshebben op […]