Over Tuinpark Laakzijde

Stichting Tuinpark Laakzijde wil een groene, duurzame en inclusieve samenleving creëren middels actief betrokken burgerschap op het lokale eetbaar tuinpark Laakzijde. Het is een manier om mensen bewust te laten worden van zelfredzaamheid op lokaal niveau, om de impact op het milieu te verkleinen en de sociale verbindingen te verstevigen.

De op te richten natuurschuur is een essentieel element in het tuinpark vanwege de verbindende en faciliterende rol die het gaat spelen in voedselbewustzijn, educatie, ontmoeting en de biodiversiteit op het tuinpark.

Met de realisatie van de natuurschuur wordt het mogelijk om het aanbod aan activiteiten zoals (natuur)excursies, educatie over eetbare natuur, verwerking van streekproducten, natuurbeleving en kleinschalige natuurevents te realiseren voor uiteenlopende doelgroepen. Het biedt de wijk een plek waarbij vanuit actief, betrokken en duurzaam burgerschap wordt bijgedragen aan een gezonde en inclusieve gemeenschap.

De stichting doet dit op vrijwillige basis en stelt haar terrein en natuurschuur open ten behoeve van bovenstaande doelstelling.